Magyar
·
Általános Felhasználói Feltételek PDF Nyomtat Email
1. Felhasználó Feltételek

1.1 Az Abt sportsline Hungary a weboldal használatából és/vagy a szolgáltatás kimaradásából származó semmiféle közvetlen vagy közvetett anyagi vagy eszmei kárért nem felelős. A Felhasználó a weboldalra kizárólag saját felelősségére csatlakozik rá.

1.2 A Felhasználó vállalja, hogy az adott időben hatályos minden törvénynek és rendeletnek, és különösen ennek az okmánynak a rendelkezéseit betartja.

2. Hatályos Törvények

2.1 A jelenleg hatályos összes törvény és rendelet alkalmazandó az Interneten.

2.2 Az ABT Sportsline Hungary abt-sportsline.hu cîmen elérhető weboldal tartalmához kapcsolódó összes szellemi és szabadalmi jog tulajdonosa. Ennek megfelelően a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jogok létére utaló jelzések kitörlése nem engedélyezett, és minden részleges vagy teljes engedély nélküli másolás szerződésszegő cselekménynek minosül. Szerzői jogvédelmi és szabadalmi jogokkal kapcsolatos rendeletek különösen a következőkre vonatkoznak: bármilyen tîpusú multimédiás anyagok, szoftverek, szövegek, cikkek, fényképek, bejegyzett védjegyek, adatbázisok és képek. A weboldalon feltüntetett fényképfelvételeket törvényes úton a következő fényképészeti ügynökségektől szereztük be: © (kitöltendő).

2.3 A Felhasználó vállalja, hogy tartózkodik az üzenetek publikálása céljából rendelkezésre bocsátott interaktîv szolgáltatások félrevezető, sértő, becsmérlő, vagy megalázó, illetve a felvetett kérdéshez nem kapcsolódó üzenetek megjelentetésére történő használatától.

2.4 Számîtógépes csalásokkal kapcsolatos rendeletek. A Felhasználó tartózkodik bármely automata adatfeldolgozó rendszer feltörésének a megkîsérlésétől, a weboldal adatbázisai tartalmának részben vagy egészben minoségi vagy mennyiségi módosîtásától vagy kivonatolásától. Az ilyen cselekmények büntetést vonhatnak maguk után.

3. Személyi adatok

3.1 Az abt-sportsline.hu weboldal használatának keretein belül személyi adatokat gyűjt a Felhasználóról. Ezeket az adatokat az ABT Sportsline Hungary használja fel és örzi meg. Az 1978. január 6-i 78-17 sz. informatikai, adatvédelmi és polgári szabadságjogi törvény értelmében minden felhasználó jogosult a rá vonatkozó adatokhoz hozzáférni, azokat módosîtani, javîtani és letiltani.

3.2 A Felhasználó ezt a jogát az ABT Sportsline Hungary számára az Általános felhasználói feltételek elején feltüntetett cîmre küldött levélben, vagy a Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet cîmre küldött elektronikus levélben gyakorolhatja.

4. Hiperhivatkozások az abt-sportsline.hu weboldalon

4.1 Hiperhivatkozás feltöltését előzetesen engedélyeztetni kell a weboldalért felelős webmesterrel. ( Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet ).

4.2 Az ABT Sportsline Hungary semmilyen körülmények között nem felelos az abt-sportsline.hu weboldalon feltüntetett hiperhivatkozáson keresztül elérhető tartalmakért, információkért, termékekért és szolgáltatásokért.

5. Jelszókezelés

Az abt-sportsline.hu weboldal korlátozott elérésű szolgáltatásainak eléréséhez a Felhasználó által megadott felhasználónév és bejelentkezési jelszó biztonságos megőrzése a Felhasználó felelőssége. A felhasználónévvel és a jelszóval történő esetleges visszaélésekért szintén a Felhasználót terheli a felelősség. A jelszó és/vagy felhasználó név elvesztése vagy ellopása esetén a webmesterrel kell kapcsolatba lépni az Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet cîmen.
 
6. Interaktîv szolgáltatások
 
A Felhasználó felelős az interaktîv szolgáltatások használatával általa közzétett minden információért, képért, és általánosságban minden egyéb tartalomért. A Felhasználó által az interaktîv szolgáltatások használatával publikált, vagy a számára küldött minden olyan tartalmat, amelyről feltételezhető, hogy sérti a hatályos törvények vagy jogszabályok rendelkezéseit, vagy ellentétesek az elfogadott magatartási normákkal, az abt-sportsline.hu jogosult részben vagy egészben kitörölni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa publikált minden tartalom lehetséges felhasználása a Felhasználó kizárólagos felelőssége, és hogy az ABT Sportsline hungary nem ellenőrzi és nem garantálja a weboldalon rendelkezésre bocsátott interaktîv szolgáltatások használatával publikált semmiféle tartalom pontosságát, törvényességét, minoségét vagy megbîzhatóságát. Az abt-sportsline.hu cîmen elérhető weboldalon az interaktîv szolgáltatások használatával megjelenîtett minden kapcsolati cîmért kizárólagosan a Felhasználó a felelős.

7. Általános rendelkezések

Az ABT Sportsline Hungary fenntartja a jogát arra, hogy ennek a dokumentumnak a rendelkezéseit megváltoztassa. Az abt-sportsline.hu cîmen elérhető weboldal folytatólagos használatával a Felhasználó elfogadja az ilyen változtatásokat. A jelen dokumentum a felek közötti teljes megállapodást tartalmazza, és semmiféle más dokumentumban szereplő általános vagy különös feltétel nem tekinthető az Internetethasználók és az ABT Sportsline Hungary közötti megállapodásban rögzîtett jogok és kötelezettségek részét alkotónak. Abban az esetben, ha a jelen dokumentum egy vagy több rendelkezése bármilyen ok miatt érvénytelenné válik, a többi rendelkezés továbbra is teljes mértékben hatályos és érvényes marad. Abban az esetben, ha valamely szakasz cîme és tartalma között ellentmondás adódik elő, minden ezzel a ténnyel kapcsolatos peres kereset megalapozatlannak tekintendő. Ennek dokumentumnak a feltételei tekintetében mind alaki, mind tartalmi szempontból Magyarország törvényei az irányadók. Az érintett Felek megállapodnak abban, hogy jogvita keletkezése esetén bármiféle peres eljárás kezdeményezése előtt kîsérletet tesznek a peren kîvüli egyeztetésre.